Algemene verpakkingsvoorwaarden

Algemene verpakkingsvoorwaarden

Adembescherming:
Schoon en stofvrij, zonder filters in een afgesloten transparante PE zak. Aanleveren zonder tas of box!

Stofzuigapparatuur:

Stofzuigers alsmede alle toebehoren dienen dubbel verpakt aangeleverd te worden. De stofzuiger

moet zijn voorzien van een schone stofzak. De ketel van de stofzuiger alsmede de buitenzijde moeten

schoon en stofvrij zijn en vrij van taperesten en/of impregneermiddelen.

Stofzuigers welke niet schoon/gecontamineerd zijn worden geweigerd. Visueel zichtbaar stof zal als

asbeststof worden aangemerkt.

 

Onderdrukapparatuur:

Bij onderdrukmachines dient in ieder geval de afdekplaat op de juiste wijze zijn aangebracht en de

randen dienen afgeplakt te zijn met tape. Tevens dient er een schoon voorfilter geplaatst te worden.

De machine dient vrij te zijn van taperesten en/of impregneermiddelen.

Machines welke niet schoon/gecontamineerd zijn of welke niet zijn voorzien van een schoon voorfilter

worden geweigerd. Stof aan de binnenzijde van de behuizing en stof op de behuizing zal aangemerkt

worden als asbeststof.

 

Decontaminatie-units:

Decontaminatie-units worden alleen geaccepteerd indien deze zijn vergezeld van een “asbestvrijverklaring”

van zowel lucht-, als veegmonsters, opgemaakt door een erkend laboratorium waarbij de

verklaring niet ouder mag zijn dan 48 uur.

Verder dient de unit schoon en stofvrij te zijn en vrij zijn van taperesten en overige resten van

constructiemiddelen en/of impregneer middelen.

Indien de unit niet schoon/gecontamineerd is, wordt deze geweigerd. Visueel zichtbaar stof zal

aangemerkt worden als asbeststof.

Onderdrukapparaat dient voorzien te zijn van een schoon voorfilter en afdekplaat welke met tape moet

zijn afgeplakt. Waterfilters dienen voorzien te zijn van schone filterpatronen.

 

* Indien niet aan de bovenstaande aanleverinstructies wordt voldaan zal onze

technische dienst de apparatuur weigeren. Indien u in overleg apparatuur

gecontamineerd of niet volgens de bovenstaande instructies aanlevert, zullen wij het

één en ander decontamineren alvorens tot volledige acceptatie over te gaan.

* Alle hiermee samenhangende kosten zoals TD uren, gebruik eigen

decontaminatieunit, verpakken en afvoeren van afval, komen voor rekening van de

klant.

* De huurperiode eindigt pas op het moment dat de apparatuur weer gereed is voor

verhuur.

 

Best Environmental & Safety Technology B.V.

Laanweg 8

3208 LC Spijkenisse

Tel. : +31-(0)181-610116

Fax : +31-(0)181-624447

Email: info@bestbv.nl

Wij geven u graag advies