dinsdag 4 september 2018

Batteryspray

De Batteryspray methode als toepassing voor het verwijderen van asbesthoudende pakkingen in Risicoklasse 1 is opgenomen in de SMART.
Batteryspray

Heeft u interesse in het valideren van deze methode bij overige toepassingen? Wij helpen u graag!

Op 14 mei j.l heeft Batteryspray een verzoek ingediend bij de cie547. Deze onafhakelijke commissie heeft op 3 juli de aanvraag goedgekeurd en besloten plaatpakkingen onder bepaalde voorwaarden toe te laten tot risicoklasse 1 en heeft Ascert verzocht dit op te nemen in SMArt.
Deze wijziging is in SMArt doorgevoerd en zal op 14 juli 2018 ingaan.
 
Het advies met daarin de voorwaarden kunt u hier lezen.

Wij geven u graag advies