BEST BV

Brings Environment & Safety Together

Nieuws

Nieuwe ontwerpeisen sluizen

Materiaalsluis

Ontwerpeisen aan een materiaalsluis (08-10-2018)

 

Geleverde uitvoering tenminste 2 traps (vuile ruimte en schone ruimte)

Toenemende onderdruk per unitdeel in de richting van het containment, waardoor de luchtstroom in de richting van containment gewaarborgd wordt;Bij de ontwerpeisen is uitgegaan van:

Een spoeltijd van 30 seconden in de vuile ruimte*

Binnen 30 seconden na het plaatsen van materiaal in de schone ruimte een reductie van vezelconcentratie in de ademzone van de persoon die het materiaal uit de schone ruimte verwijderd van een factoor 2000 uitgaande van 4.000.000. v/m3 in containment

 

Administratieve eisen:

 1. Er dient aangetoond te zijn dat de sluis aan de gestelde eisen voldoet.
 2. Er moet gebruiksaanwijzing aanwezig zijn

 

 • Van de genoemde spoeltijd mag worden afgeweken, mits er een technische voorziening is aangebracht die voorkomt dat met een kortere spoeltijd dan de in de gebruiksaanwijzing voorgeschreven spoeltijd wordt gewerkt.
Transit sluit

Ontwerpeisen aan een transit sluis (08-10-2018)

 1. Geleverde uitvoering tenminste 2 traps (vuile ruimte en schone ruimte)
 2. Toenemende onderdruk per unitdeel in de richting van het containment, waardoor de luchtstroom in de richting van het containment gewaarborgd wordt;
 3. Afmetingen van het vloeroppervlak van elke ruimte tenminste 70 cm x 70 cm;
 4. Hoogte van de ruimten tenminste 200 cm;

Bij deze ontwerpeisen is uitgegaan van:

 • aanwezigheid van 30 seconden per persoon in de vuile ruimte.
 • binnen 30 seconden na betreden van de achone ruimte een reductie van de vezelcincentratie in de ademzone van een factor 2000 uitgaande van 4.000.000 v/m3 in containment

 

Administratieve eisen:

 1. Er dient aangetoond te zijn dat de sluis aan de gestelde eisen voldoet.
 2. Er moet gebruiksaanwijzing aanwezig zijnAfwijkingen op bovenstaande eisen

Indien de praktijksituatie dusdanig is dat de sluis niet aan bovenstaande afmetingseisen zoals genoemd onder (*) en (*) kan voldoen, is het toegestaan om van deze afmetingseisen af te wijken

ontwerpeisen aan een decontaminatie-unit (08-10-18)

 

 1. Geleverde uitvoering tenminste 3 traps;
 2. Toenemende onderdruk per unitdeel in de richting van het containment,

waardoor de luchtstroom in de richting van het containment gewaarborgd wordt.

 1. Afmetingen van het vloeroppervlak

Wij geven u graag advies