Aansprakelijkheid

Best Environmental & Safety Technologie BV beoogt met haar website de toegang van het publiek tot informatie over ons bedrijf, leveringsprogramma en services in het algemeen, te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie actueel en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. 

Best Environmental & Safety Technologie BV kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden. Deze gegevens: 


  • Omvatten uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit is gericht;
  • Zijn niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
  • Vormen geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een deskundige ter zake te raadplegen).

Hoewel wij ernaar streven om onderbrekingen door technische storingen zoveel mogelijk te voorkomen, zou het kunnen dat sommige gegevens of informatie op onze site in bestanden of formaten die zijn gecreëerd of gestructureerd niet foutvrij zijn. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of anderszins door die problemen zal worden beïnvloed. Best Environmental & Safety Technologie BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen. 
Met deze afwijzing van de aansprakelijkheid wordt niet beoogd in te gaan tegen in de geldende nationale wetgeving vervatte vereisten, noch om de aansprakelijkheid uit te sluiten voor zaken die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

 

Wie zijn wij

Best is een handelsonderneming, opgericht op 1 september 1994, die zich bezig houdt met het verkopen, verhuren, repareren en periodiek onderhouden van producten welke nodig zijn bij het verwijderen en/of behandelen van milleugevaarlijke stoffen.

 

Contact

BEST BV

Driemanssteeweg 250

3084 CB ROTTERDAM

 

Tel:  010 8209443

Fax: 0181 624447

Email: info@bestbv.nl

Vragen

Vragen? Wij nemen contact met u op!

Vragen

Vragen? Wij nemen contact met u op!Best is een NEN-EN ISO-9001:2008 en VGM Checklist Aannemers, VCA** 2008/5.1
gecertificeerd. Meer garantie voor kwaliteit kunnen wij u niet geven!

 

© Copyright Best BV
Alle rechten voorbehouden.
KvK: 24285737

 

Gerelateerde pagina's[+] Gerelateerde pagina's[-]